Thần Sấm

Thor

The epic adventure Thor spans the Marvel Universe from present day Earth to the mystical realm of Asgard. At the center of the story is The Mighty Thor, a powerful but arrogant warrior whose reckless actions reignite an ancient war. As a result, Thor is banished to Earth where he is forced to live among humans. When the most dangerous villain of his world sends its darkest forces to invade Earth, Thor learns what it takes to be a true hero.-- (C) Paramount Pictures

Khởi chiếu: 29/04/2011 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy
Đạo diễn: Kenneth Branagh

Tin tức liên quan

15 điều có thể bạn không biết về MCU Phase 1

15 điều có thể bạn không biết về MCU Phase 1

danielnguyen / 10 tháng trước

Bạn có biết Robert Downey Jr. đã được trả cát-xê bao nhiêu không khi lần đầu nhận vai diễn Tony Stark? Bạn có biết ai là người đầu tiên được chọn cho vai diễn Black Widow? Hay bạn có ý tưởng nào về việc thành viên nào của Avenger đã từ chối vai diễn của mình khá nhiều lần trước khi đồng ý không?

Xem thêm

Diễn viên

Natalie Portman

Jane Foster

Kat Dennings

Darcy Lewis

Rene Russo

Frigga

Idris Elba

Heimdall

Stellan Skarsgard

Erik Selvig

Ray Stevenson

Volstagg

Clark Gregg

Agent Coulson

Josh Dallas

Fandral

Colm Feore

King Laufey

Jeremy Renner

Clint Barton

Jamie McShane

Agent Jackson

Richard Cetrone

Frost Giant Captain

Darren Kendrick

Frost Giant Sentry

Joshua Cox

Frost Giant Hailstrum

Stan Lee

Stan the Man

Adriana Barraza

Isabela Alvarez

Justice Jesse Smith

Frost Giant Brute

Joseph Gatt

Frost Giant Grundroth

Luke Massy

Frost Giant Raze

Jason Camp

Einherjar Guard

Buddy Sosthand

Agent Delancey

Dale Godboldo

Agent Garrett

Matthew Ducey

Einherjar Guard

Jim Palmer

SHIELD Guard

Seth Coltan

Townie

Joel McCrary

Drunk Townie

Isaac Kappy

Pet Store Clerk

Juliet Lopez

Admission Nurse

Rob Mars

Orderly

Carrie Lazar

Viking Mother

Harley Graham

Viking Child

Alexander Wright

Viking Elder

Dakota Goyo

Young Thor

Ted Allpress

Young Loki

Douglas Tait

Frost Giant

Xem thêm