TRON: Legacy

TRON: Legacy

Trong khi điều tra về vụ mất tích của cha mình, Sam Flynn bất ngờ bị hút vào chính thế giới ảo mà cha cậu đã sống 25 năm qua.


Thể loại: Action, Adventure, Science Fiction
Đạo diễn: Joseph Kosinski

Diễn viên

Garrett Hedlund

Sam Flynn

Jeff Bridges

Kevin Flynn / Clu

Bruce Boxleitner

Alan Bradley / Tron

James Frain

Jarvis

Amy Esterle

Young Mrs. Flynn

Michael Sheen

Castor / Zuse

Owen Best

Young Sam

Michael Teigen

Green Light Cycle Rider

Daft Punk

Masked DJ's

Ron Selmour

Chattering Homeless Man

Kis Yurij

Half Faced Man (as Yurij Kis)

Xem thêm