X-Men: The Last Stand

X-Men: The Last Stand

Đây là đỉnh điểm cuộc đấu tranh của những dị nhân với loài người. Cuộc chiến không khoan nhượng với khẩu hiệu: “Một người vì mọi người” và “Kẻ mạnh sẽ chiến thắng”.


Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Science Fiction
Đạo diễn: Brett Ratner

Diễn viên

Hugh Jackman

Logan / Wolverine

Halle Berry

Ororo Munroe / Storm

Ian McKellen

Eric Lehnsherr / Magneto

Patrick Stewart

Charles Xavier / Professor X

Famke Janssen

Jean Grey / Phoenix

Anna Paquin

Marie / Rogue

Kelsey Grammer

Dr. Henry 'Hank' McCoy / Beast

James Marsden

Scott Summers / Cyclops

Rebecca Romijn

Raven Darkholme / Mystique

Shawn Ashmore

Bobby Drake / Iceman

Aaron Stanford

John Allerdyce / Pyro

Vinnie Jones

Cain Marko / Juggernaut

Ellen Page

Kitty Pryde / Shadowcat

Daniel Cudmore

Peter Rasputin / Colossus

Ben Foster

Warren Worthington III / Angel

Michael Murphy

Warren Worthington II

Dania Ramirez

Callisto

Shohreh Aghdashloo

Dr. Kavita Rao

Josef Sommer

The President

Bill Duke

Trask

Eric Dane

Multiple Man

Xem thêm