Đánh giá của VLynd

VLynd 5

Thiết nghĩ phim làm thám hiểm đại dương, lặn vào lăn mộ cổ có khi còn hay hơn, từ lúc cá mập xuất hiện coi thấy như tấu hài. Nội dung đã không đặc sắc rồi, thêm mấy quả slo-mo phát mệt.