Đánh giá của kkpham

kkpham 8

Nội dung vừa phải, dễ hiểu, không có quá nhiều cao trào nhưng được cái hiệu ứng kĩ xảo trong phim chất chơi người dơi. Nhiều lúc xem mượt đến nỗi không nghĩ đây là người máy luôn.

Đây có thể xem là phần giới thiệu nhân vật cho phần kế tiếp về thế giới hậu tận thế. Hy vọng phần sau phim sẽ bùng nổ hơn, chú trọng nâng cấp nội dung hơn.