Đánh giá của H_AnhNguyen

H_AnhNguyen 10

Thực sự tiếc khi không biết đến phim sớm hơn mà ra rạp trải nghiệm. Alita: Battle Angel là một tác phẩm về nữ siêu anh hùng đầu tiên có chất lượng vượt mong đợi và hoàn toàn xứng đáng được đánh giá cao hơn là những overhyped-flicks với tư tưởng nữ quyền thái quá như Captain Marvel hay Wonder Woman.