Đánh giá của Maii

Maii 5

Phim nhàm, cốt truyện cũ, nhân vật không mấy thay đổi so với các mô tuýp thường thấy, hành động bình thường. Xem tạm.