Đánh giá của cuongdv_95

cuongdv_95 7

Arrival là một bộ phim mà theo đánh giá của nhiều người là khó xem. Và thực sự phần đầu phim khá chậm, đan xen giữa thực tại và tương lai nên nếu không chú ý sẽ cảm thấy khó hiểu.
Tuy nhiên sau khi có một cú twist ở gần cuối thì đã hiểu hơn về phim. Và nhận ra rằng con người dù có biết trước tương lai nhưng họ vẫn chấp nhận, bởi tất cả đều là định mệnh, không ai có thể tự chọn cho mình được.