Đánh giá của Kinbubb

Kinbubb 7

Phim về đề tài viễn tưởng , người ngoài hành tinh nhưng không có bất kì pha hành động, cháy nổ nào mà thay vào đó là những cuộc thương thuyết đàm thoại hằng ngày của vị giáo sư ngôn ngữ học và cộng sự để tìm hiểu xem mục đích thực sự đến trái đất và dạy họ tìm ra đc một vũ khí mới vào cuối phim thông qua ngôn ngữ của họ.