Đánh giá của Maii

Maii 7

Nội dung ổn, trừ mấy cái logic marvel thì còn lại ok hết. Goose chiếm spotlight nhé!!! Brie Larson diễn tốt, phát triển nhân vật khá tốt.