Đánh giá của Maii

Phim dễ thương, cảm động, voi Dumbo chiếm hết splotlight nhé. Mặc dù thoại phim nhiều chỗ lấn cấn, chả nhằm mục đích gì, nhưng tình tiết tốt, nhịp phim tốt. Tim Burton tiếp tục chứng minh mình là nhà làm phim Disney khác biệt nhất so với các đồng nghiệp còn lại