Đánh giá của huylock

huylock 8

Một bộ phim hay nhưng chưa thực sự làm thỏa lòng khán giả về nội dung.
Nhưng các yếu tố như hình ảnh IMAX 70mm sẽ làm bạn thỏa mãn đôi mắt, hiệu ứng âm thanh chiến tranh đậm chất.