Đánh giá của VLynd

VLynd 8

Phim thảm hoạ mà chen mấy tình tiết hài hước, phê phán cười muốn xỉu. Chemistry giữa 2 nv chính cực kỳ tốt luôn. Coi xong muốn đi tập td lại cho healthy, lỡ có gặp thảm hoạ cũng còn đường sống.