Đánh giá của VLynd

VLynd 8

Xem phim Pháo Hoa xong thấy nó dễ thương quá trời, các tình tiết nó nhẹ nhàng mà sâu sắc. Tuy mình ghét mấy cái kết mở nhưng với cái kết này mình hoàn toàn thích thú. Mỗi người sẽ có mỗi cách nghĩ về nó, nghĩ thế nào cũng được, miễn là thoả mãn bản thân và hợp tình hợp lý là được.

Pháo hoa bung tròn hay chỉ là hình dẹt? Không quan trọng. Quan trọng là cảm xúc khi đợi pháo hoa và ngắm nó. Pháo hoa bung tròn hay chỉ là hình dẹt? Không quan trọng. Quan trọng là được ở bên người mình yêu dù chỉ một ngày.

Đừng so sánh với your name. chỉ vì nó cùng một chút motif, mỗi phim đều có mỗi cái hay riêng.