Đánh giá của Maii

Maii 8

Phim max hài, ít tục nhưng mà ở mức chấp nhận được, chủ yếu ở mấy cái tình huống bá đạo nhiều hơn. Thông điệp khá ok, nhiều bất ngờ. Vui nhộn cực kỳ.