Đánh giá của KNTT

KNTT 9

Tuy lúc đầu nhìn không giống một bộ phim siêu anh hùng cho lắm với hơi hướng của một bộ phim tâm lý, Glass lại kể một câu chuyện vô cùng tuyệt vời về những con người siêu phàm giữa một thế giới "thật" như một cuốn truyện tranh. Chắc hẳn phải có lý do vì sao cả đạo diễn M. Night Shyamalan và Mr. Glass phải đợi 19 năm để tiết lộ với thế giới về "kế hoạch" đại tài của họ, nhưng rõ ràng đó là một khoảng thời gian chờ đợi xứng đáng với những gì mà họ đã cho thế giới thấy.