Đánh giá của Maii

Maii 7

Nội dung đơn giản, dễ theo dõi. Thoại tuy vậy còn gượng ép, nhưng mà hành động thì bao phê, không thua gì phim Hollywood. Cảnh đẹp, âm thanh tốt.