Đánh giá của SarahTran

SarahTran · 9 ·

Không ngoa khi nói rằng Hai Phượng là bộ phim Việt Nam đạt chuẩn Hollywood. Lâu lắm rồi, từ thời Dòng Máu Anh Hùng và Bẫy Rồng mới xem được một phim hành động đã mắt như thế này. Mặc dù thọai của phim còn một vài hạt sạn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng nhiều. Rất cảm phục và ngưỡng mộ Ngô Thanh Vân!