Đánh giá của thanhthu

thanhthu 9

Sẽ không quá khó hiểu nếu bạn chưa xem phần 1. Vì khoảng 30’ của phần 2 sẽ được tóm gọn 1 ít nội dung của phần 1. Những phân đoạn jump scare thật sự làm mình sợ. Hình ảnh đẹp màu sắc đẹp.