Đánh giá của VLynd

VLynd 8

Một bộ phim về John Wick luôn làm khán giả hài lòng về thế giới của các sát thủ. Kết phim mở ra phần 4 chăng?