Đánh giá của Maii

Maii 1

Phim như hạch, xem chả hiểu gì, dài lê thê, cốt truyện loạn xà ngầu, diễn dở kinh khủng, nhất là San E, đổ ly nước cũng thành drama được, chẳng có ý nghĩa gì cả. Thoại 2 câu lồng cho bài nhạc 5’ nghe muốn bội thực, flashback quá nhiều. Tình tiết phi logic. Tóm lại là mất thời gian