Đánh giá của vudinhdo

vudinhdo 7

Phim xem dc, đoạn kết hơi hụt hẫng.