Đánh giá của LaRoma

LaRoma 1

Đã không có tài trong lĩnh vực nhạc rap của mình, Karik cũng không ngần ngại cho mọi người thấy là câu cũng không có khả năng diễn suất. Một bộ phim được làm ra cốt chỉ để phục vụ cho việc quảng cáo với kịch bản nhàm chán, dựng phim cẩu thả và những câu thoại thô thiển.