Đánh giá của Maii

Maii 9

Phim xuất sắc từ kịch bản, âm thanh cho đến quay phim. Dễ xem nhưng mà vẫn sâu sắc. Twist không nhiều nhưng có cách dẫn truyện rất hay.