Đánh giá của kkpham

kkpham 7

Có vài đoạn coi khá sợ và cuốn, đa phần phim hơi dài dòng nhưng khai thác rất tốt và rất có tiềm năng để tiếp tục làm thêm phần tiếp theo. Một bộ phim tròn trịa, vừa phải thích hợp giải trí cuối tuần.

Mừng hơn hết là phim không lạm dụng jump scare mà tập trung vào cốt truyện.