Đánh giá của VLynd

Phim xem cũng được, nội dung cũng tiến bộ hơn một số phim VN khác, có twist có tấu và không lạm dụng hài nhảm quá nhiều. Không tránh khỏi việc phim còn sạn hơi khó chịu và diễn xuất hơi cường điệu hoá của các diễn viên, đặc biệt là chị nữ chính. Dễ tính thì thấy phim giải trí vẫn ổn.