Đánh giá của Grewi

Grewi 5

Sự tinh tế và quyến rũ ngọt ngào cũng chẳng thể cứu rỗi nổi một kịch bản nhàm chán và không có đích đến. Những nhân vật không hề được xây dựng tích cách rõ ràng, tất cả chỉ là vài đường nét nhạt toẹt và câu nói sáo rỗng.