Đánh giá của VLynd

VLynd 7

Một bộ phim tưởng chừng như khó coi, khó cảm thụ; tuy nhiên, nếu đã có một chút hiểu biết về cuộc Nội chiến Mỹ thì sẽ dễ dàng cảm được những nội tâm của nhân vật.