Đánh giá của AnnieGrindelwald

AnnieGrindelwald 7

Nhìn chung đây là một bộ phim "coi được", không dở nhưng cũng không hay tuyệt bậc. Bộ phim chủ yếu thiên về các cảnh hành động và có rất ít cảnh kinh dị huyền bí. Nếu xét về khía cạnh mở đầu, làm cầu nối cho Dark Universe thì khá ổn.