Đánh giá của SarahTran

SarahTran 9

Không phải là bộ phim hài hước nhất, nhưng là bộ phim sâu sắc nhất của Tinh Gia mà mình được xem. Lần đầu tiên xem một bộ phim mà vừa khóc vừa cười. Quả thật là bộ phim cười trong nước mắt mà Tinh Gia đã nói.