Đánh giá của Nguyễn Minh Thư

Nguyễn Minh Thư 9

Xuấttt sắcc :v Phim nhiều cảnh hù :)))
Tuy nhiên nội dung phim còn hơi cũ và hình ảnh Valak chưa đủ đậm :)))