Đánh giá của MarsLe

MarsLe 8

Ở đâu đó trong vũ trụ bao la này, ta không đơn độc, chỉ là chưa đến lúc.
Rồi sẽ có ai đó, có thể không giống ta, nhưng sẽ "thỏa mãn" được những khát khao trong ta.
Rồi sẽ có ai đó, chắc chắn không giống ta, nhưng đem đến cho ta sự bình yên.
Và rồi sẽ có ai đó, trân trọng ta.