Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Không thể phủ nhận công thức quá thành công của Marvel! Tuy nhiên, chúng ta đòi hỏi gì ở dòng phim giải trí siêu anh hùng? Cứ giải trí đi.