Phim chưa đến ngày khởi chiếu.
Đánh giá về Trạng Tí Phiêu Lưu Ký sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 31/01/2022.