Đánh giá của Maii

Maii · 5

Phim khá nhạt nhẽo do cốt truyện lan man, diễn xuất khá tệ của nhân vật chính, cách xây dựng nhân vật có vấn đề và hài không hay.