Đánh giá của kkpham

kkpham 4

Sở hữu một ý tưởng khá tốt, dễ đánh vào cảm xúc và rất phù hợp cho không khí ngày tết Việt, nhưng phim lại đi theo hướng khai thác hài khá gượng ép và nhảm nhí. Kịch bản quá đơn giản, nhiều mảng miếng cũ kĩ, thô thiển gây khó chịu. Cảm tưởng phim như 1 cái MV hài padory trên Youtube vậy. Ngô Thanh Vân và Jun diễn gồng cứng cả ra, suốt phim cứ thấy một kiểu căng người phùng mang trợn má chun mũi. Mỗi lần xem phim Việt là có 8 ngàn 5 trăm 6 mươi bải thứ mắc nản và muốn nói. Ai cho bạn niềm tim trở lại đây?