Đánh giá của Maii

Maii 8

Phim ổn, mặc dù còn sạn, nhưng với thời gian gấp rút như thế thì phim khá chỉn chu. Dù đôi chỗ hài hơi lố, nhưng ok. Thông điệp cảm động.