Đánh giá của changbeo

changbeo 10

-(Cảnh báo có Spoiled 1 chút)-

Phim "Your Name" của tiên sinh Makoto mang một chiều hướng vui tươi hơn những phim trước của ông.
Art vẫn đẹp lung linh, cảnh vật được tả siêu thực và phong cách đặt góc quay thấp của ông vẫn được tiếp tục phát huy.
Điểm nổi trội hơn ở "Your Name" là nội dung được chau truốt hơn, có chiều sâu hơn. Liên quan đến nhiều khía cạnh hơn như: truyền thống gia đình, thảm hoạ thiên nhiên, vượt không gian - thời gian, v.v...
Tóm lại, "Your Name" là một tác phẩm bứt phá của tiên sinh Makoto và cũng là tác phẩm hay nhất của ông cho tới thời điểm này.