Cảnh bạo lực nhất của Mật Vụ Kingsman

Tin điện ảnh · MarsLe · · 0

Nếu đã xem Mật Vụ Kingsman chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua cảnh phim này!

Như trong trailer của phim, mọi người đều biết có một phân cảnh tại nhà thờ nhưng tất cả mọi người đều sẽ ngạc nhiên khi không tìm thấy cảnh này khi đến rạp vì một lý do rất hiển nhiên, cảnh phim này đã bị cắt vì quá bạo lực.

Cùng Moveek xem lại cảnh bạo lực ấn tượng nhất của Mật Vụ Kingsman.

* Lưu ý: Đoạn phim rất bạo lực, khán giả cần cân nhắc trước khi xem!

Tổng cộng Galahad đã giết 40 người trong 3 phút 12 giây với các loại vũ khí như súng, dao, búa, bật lửa và bằng tay.