Xứ Sở Các Nguyên Tố

Elemental

TBA

Director

Gia Đình SIêu Nhân 2

Incredibles 2

15/06/2018

Writer

Chú Khủng Long Tốt Bụng

The Good Dinosaur

25/11/2015

Director

Lò Đào Tạo Quái Vật

Monsters University

16/08/2013

Actor