300

300

Trong cuộc hành quân về phía nam Hy Lạp, đạo quân viễn chinh Ba Tư bị một đội quân nhỏ của thành bang Sparta cầm chân ở Thermopylae. Trong trận chiến ấy, người đứng đầu Sparta anh dũng ngã xuống cùng 300 cận vệ thân tín.


Thể loại: Action, War
Đạo diễn: Zack Snyder

Diễn viên

Gerard Butler

King Leonidas

Lena Headey

Queen Gorgo

Tom Wisdom

Astinos

Andrew Tiernan

Ephialtes

Giovani Cimmino

Pleistarchos

Tyler Neitzel

Leonidas at 15 yrs

Greg Kramer

Ephor #1

Alex Ivanovici

Ephor #2

Kelly Craig

Oracle Girl

Eli Snyder

Leonidas at 7 / 8 yrs

Tim Connolly

Leonidas' Father

Marie-Julie Rivest

Leonidas' Mother

Sebastian St. Germain

Fighting Boy (12 yrs old)

Peter Mensah

Messenger

Arthur Holden

Partisan

Michael Sinelnikoff

Elder councilman

John Dunn-Hill

Councilman

Dennis St John

Spartan Baby Inspector

Neil Napier

Spartan with Stick

Dylan Smith

Sentry #1

Robert Paradis

Spartan General

Kwasi Songui

Persian

Alexandra Beaton

Burned Village Child

Xem thêm