A Bug's Life

Comedy, Adventure, Animation - 1h35'
Khởi chiếu: 14/11/1998 tại Mỹ
IMDb: 7.2 (223,219 lượt)

On behalf of "oppressed bugs everywhere," an inventive ant named Flik hires a troupe of warrior bugs to defend his bustling colony from a horde of freeloading grasshoppers led by the evil-minded Hopper.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá