Crouching Tiger, Hidden Dragon

Ngoạ Hổ Tàng Long
Romance, Action, Drama, Adventure, Foreign - 2h
Khởi chiếu: 09/10/2000 tại Mỹ
IMDb: 7.9 (225,824 lượt)

Two warriors in pursuit of a stolen sword and a notorious fugitive are led to an impetuous, physically-skilled, teenage nobleman's daughter, who is at a crossroads in her life.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá