Bài viết liên quan

Greyhound - Phim về Thế Chiến thứ 2 của Tom Hanks dời ngày ra mắt đến năm 2020

Tin điện ảnh · SarahTran ·

Sony đã chuyển ngày ra mắt của Greyhound – bộ phim về Thế Chiến thứ 2 do Tom Hanks đóng chính từ 2019 sang 2020.