Đại Chiến Thành Ansi

The Great Battle

Tại thành Ansi trên lãnh thổ Goguryeo, thống lĩnh Yang Man Chun với 5.000 quân sẽ phải chống lại 20 vạn quân xâm lược nhà Đường do Đường Thái Tông dẫn dắt.

Khởi chiếu: 05/10/2018 tại Việt Nam
Thể loại: Action, History
Đạo diễn: Kim Kwang-sik

Diễn viên

Jo In-sung

Yang Man-chun

Park Sung-woong

Emperor Taizong of Tang

Bae Seong-Woo

Choo Su-ji

Oh Dae-hwan

Hwal-bo

Sung Dong-il

Woo-dae

Yu Oh-seong

Yeon Gaesomun

Jang Gwang

So Buldori

Shin Chang-soo

Sul In-gui

Xem thêm