Đánh giá của Hoàng Vũ

Hoàng Vũ 10

Cho phim này 10* luôn vì phim vừa hay vừa chất lượng. Vẫn luôn ủng hộ phim của Dustin Nguyễn quả không sai. Chị Thu Trang diễn hay quá xá