Đánh giá của Thảo Thảo

Thảo Thảo 10

Phim hay quá cả nhà tranh thủ đi xem nha. Phim hài vui mà còn có những cảnh đánh nhau làm cho bộ phim hấp dẫn lắm