Đánh giá của Favo Elect

Favo Elect 3

Không hay, không có gì đáng sợ, phim ma không ra phim ma, phim kinh dị không ra phim kinh dị. Mấy bạn thích phim kinh dị ko nên đi xem.