Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Sau phần 1 flop thảm thương, Annabelle đã tái xuất hoành tráng. Nội dung không quá mới, cách hù dọa cũng không quá mới, nhưng tổng thể, phim mang lại được cảm giác kinh dị cần thiết và cũng góp phần giới thiệu vũ trụ kinh dị riêng của James Wan.