Kraven: Thợ Săn Thủ Lĩnh - Thêm một ác nhân Người Nhện nữa lên sóng

Phim Siêu Anh Hùng · Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

...nhưng ai dè là phản ảnh hùng trong Kraven: Thợ Săn Thủ Lĩnh.

Ý tưởng làm phim về những ác nhân kinh điển của Người Nhện nghe có vẻ vô lý, nhất là khi Sony không có ý định bỏ Người Nhện vào những câu chuyện của họ (có lẽ họ sẽ làm thế trong tương lai). Nhưng đến khi Venom xuất hiện, những nghi ngờ đó đã biến mất. Ngay cả khi Morbius là một thảm họa, hy vọng vẫn còn đó. Và Kraven: Thợ Săn Thủ Lĩnh được trông mong sẽ tiếp tục nối dài hy vọng này.